Athulya P C secured A1 in the All India Secondary School Examination (AISSE) held in March 2014. A Merit Certificate was sent from CBSE , NewDelhi to appreciate, praise and congratulate her performance. Merit Certificates were modelled on that certificate and those who secured A1 in all subjects were awarded the same on that day. Merit day was celebrated at 3 pm on 7th february, saturday. The followinhg students were awarded with merit certificates.

IA IB IC ID
 1. Anjana Madhu
 2. Athul Krishna A R
 3. N J Nadine Jabeer
 4. Nimna P N
 5. Niya Ray
 6. Rizwan P R
 7. Thejus T S
 8. Sreelakshmi S S
 1. Ananya P A
 2. Aswathy P L
 3. Aswin Shaju P
 4. Ayush D J
 5. Devikrishna K J
 6. Eshal Shajahan
 7. Eshann Abhilash
 8. Kailasan C P
 9. Krishnanjali P S
 10. Mayoogha C V
 11. Muhd.Mushin K M
 12. Nikhildev
 13. Niyo a D
 14. Rajeswari I
 15. T S Sreya
 1. Adwaith
 2. Santhosh
 3. Aryajith M S
 4. Athmika C A
 5. Diya Madhu
 6. Harikrishnan V S
 7. Kavya Jithesh
 8. Nehala Vahab
 9. Sathmika A S
 10. Sreya M A
 1. Pavithra Ullas
 2. Pranav K
 3. Mohd Nazim
 4. Niranjan K R
 5. P S Ashok Raj
IIA IIB IIC IID
 1. Adhvaidh V K
 2. Adwaith Sajeev
 3. Adwaith Valsan
 4. Akash Sumod
 5. Suryadev P S
 6. Thejus V Shaji
 7. Alakananda M
 8. Bhadra Menon V
 9. Malavika M Kartha
 1. Avinash K S
 2. Krishnapriya K S
 1. Abhinav P R
 2. Amritha N R
 3. Anamika V S
 4. Niranjana M J
 5. Suryathej K S
 1. Adwaith U S
 2. Anusree Binoy
 3. Harinand T S
 4. Lekshmipriya K S
 5. Raees C Ansar
 6. Janithkumar V S
 7. Krishnapriya T P
IIIA IIIB IIIC
 1. Chandana P S
  1. Surya T S
   1. Krishnapriya K P
    IVA IVB IVC IVD
    1. Karthika B Nair
    2. Anora Fabia
    3. Hiba Hyder
    4. Srainu Bhaskar T A
     1. Nehadiya T P
      1. Sreevidya V A
      2. Thejasree T S
      3. Nandakrishna E D
       1. Kavya Reghunath
       2. Lakshmipriya C U
        VA VB VC
        1. Rejisha K R
        1. Anusha
        2. Harisankar Prasad
        3. Avanthika Sudhi
        Nil
        VIA VIB VIC
        1. Nandika
        2. Rithu Nanda
        1. Sidharth G Nair
        1. Anamika P N
        2. Anjali A S
        VIIA VIIB VIIC VIID
        Nil
        1. Amisha Sunil
        2. Karthika Reghunath
        Nil
        1. Akash C
        2. Anirudh E S
        3. Gohul Menon U
        4. Gokul P G
        5. Vishal Vidyanand
        VIIIA VIIIB VIIIC
        1. Anooja V K
        2. Jayakrishnan A S
        3. Shasmina T N
        1. Powna Pradeepkumar
        2. Silpa Vasudevan
        3. Sourav P S
        1. Lakshmi M R
        2. Amulya M S
        IXA IXB IXC IXD
        1. Neema
        1. Sandhya Susheel
        1. Aparna K
        1. Syam Krishna G
        2. Devika K R
        XA XB XC XD
        1. Anjali Krishna
        2. Nirmal V Narayanan
        1. Krishnagayathri
        Nil
        1. Arsha Sunil